Monthly Archives: December 2017

La felicidad- Steve Cutts

सध्या स्टीव्ह कट्स ( Steve Cutts ) ह्याची एक शॉर्ट फिल्म सध्या खूप गाजते आहे. ” La felicidad” म्हणजेच हॅपीनेस ह्या नावाची. अवघ्या चार मिनिटांची हि ऍनिमेशन फिल्म. स्टीव्ह कट्स चं वैशिष्ट्य हे कि तो साधारण १९४० ते ५० च्या … Continue reading

Posted in La felicidad- happiness! | Tagged , , , | Leave a comment